ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“El joc de la fila”: Aquest joc serveix per ordenar les posicions que ocupen els alumnes a la fila per tornar a classe o fer alguna activitat. El que està amb una posició correcta i portant-se correctament abançar “x” llocs, el que no estigui bé en la fila endarrerirà la seva posició “x” posicions.
OBSERVACIONS:
Anuncis