ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Guix per marcar les rotllanes
-“El clot”: Marquem dues rotllanes concèntriques i els alumnes es situen entre elles. A la senyal, giren lateralment sense trepitjar les cordes, si algú les trepitja queda eliminat
OBSERVACIONS:
Anuncis