ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Construir màquines”: Els alumnes fan grups de 8 o 10. Utilitzant la imaginació  cada grup ha de representar una maquina. Cada grup disposa d’uns 5′ per “construir” la seva màquina.
OBSERVACIONS:
Anuncis