ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Javier Cabral PAÍS: Paraguai ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense o objectes que marquin els congelators
– “Pilotes congeladores”: Els jugadors es distribueixen lliurement per l’espai.  Es trien dos jugadors, que seran els “Congelators”, és a dir, que perseguiran els altres i quan els atrapin s’hauran de quedar copngelats, com estàtues de glaç.  Al mateix temps, es triarà un altre jugador que serà el “Sol”, i tindrà la funció d’anar descongelant les estàtues gelades.  Guanya el jugador que no ha estat mai congelat.
OBSERVACIONS: Similar a les pilotes congeladores
Anuncis