ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 aro i pilota petita per parella
-“Cistella mòbil”: Per parelles, un subjecta un aro i l’altre, amb una pilota, intenta encistellar-la dins l’aro
OBSERVACIONS:
Anuncis