ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota petita per alumne
-“Canvi de pilota”: Els alumnes es belluguen per l’espai amb una pilota petita a una de les mans, a la senyal la canvien amb un company i la mantenen en la mateixa mà inicial
OBSERVACIONS:
Anuncis