ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 bola de paper per alumne i un aro
-“Boles de paper a l’aro”: Cada alumne disposa d’una bola de paper, l’educador aixeca un braç amb un aro, a la senyal han d’intentar fer cistella i ràpidament agafar una altra bola de paper per fer cistella i així successivament fins la senyal.
OBSERVACIONS:
Anuncis