ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pneumàtic per alumne
-“Autoxocs”: Dins un espai limitat amb guix a terra, es col.loquen tots els/les alumnes amb un pneumátic per la cintura. Xocant entre ells a l’alçada dels pneumátics, intenten treure els altres fora del recinte.
OBSERVACIONS: Es pot fer per equips
Anuncis