ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical
-“Antón Carabina”: Amb l’ajuda d’aquesta cançó piquen de  mans i es creuen.
OBSERVACIONS:
Anuncis