ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota petita per alumne
-“Amb quina mà l’agafes?”: Hi ha diverses pilotes petites esparcides pel gimnàs, cada alumne n’agafa una amb la mà que vol i realitza un llançament per tornar-la a recollir
OBSERVACIONS: Sempre es juga amb la mateixa mà
Anuncis