ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda llarga
-“Al passar la barca”: Semblant a “Si la barqueta es tomba”. Es pot fer en petit grup i sempre adequant la dificultat
OBSERVACIONS:
Anuncis