ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Agrupar-se segons els palmells”: Els alumnes corren lliurement per l’espai, en un moment donat, l’educador pica les vegades que vol amb les mans, els alumnes s’agrupen segons el nombre de palmells que picat l’educador
OBSERVACIONS:
Anuncis