ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Marcelo Weksler PAÍS: Israel ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 objecte per amagar
-“Afikoman”: S’hi juga per la Pasqua Jueva. És un joc familiar. Després de la celebració religiosa i del menjar, els nens busquen un pa de Pasqua que els grans amaguen abans de sopar. El nen que el troba rep un regal. Es pot fer a l’entrar al gimnàs havent-lo amagat prèviament
OBSERVACIONS:
Anuncis