ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Aros
-“Aeroport”: Es col·loquen a terra tants cercles com alumnes. Cada cercle és un aeroport i cada nen és un avió el professor és la torre de control que va guiant a tots els avions. Tots van amb els braços en creu i els que es toquin queden eliminats.
OBSERVACIONS:
Anuncis