ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Objectes de poc pes
-“A quina part està l’objecte”: Un del grup s’estira amb els ulls tancats, la resta li situen al seu damunt diversos objectes de poc pes, al cap d’una estona ha d’endevinar a quina part del cos els té col·locats sense obrir els ulls
OBSERVACIONS:
Anuncis