ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: VARIS
MATERIAL: 4 piques, 3 cons, 1 pilota medicinal i 1 pilota que boti per alumne
-“Tasca 2 llir”: Constarà de 4 piques (salts alternatius), un intèrval de 10 o 15 m. (botar la pilota) i a l’arribar en el 2n con, llançar contra un con, o una pilota medicinal de 3 Kg. 1A la sortida, se li diu si llança a tocar el con o la pilota medicinal de 3 Kg. 2L’alumne realitza la tasca i llança a l’objecte que vol, con o pilota medicinal de 3 Kg. 3Salts alternatius, botar amb les dues mans i llançar amb les dues mans contra el con, i tocar-lo.
OBSERVACIONS: Diverses i pot variar l’objectiu i mecanismes de P/D/Ex
Anuncis