ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Objectes que ens serveixin de lloc elevat
-“Les estàtues”: Paren dos nens, si toquen un alumne, aquest queda parat en forma d’estàtua; per evitar ser tocats, poden pujar en llocs elevats i mantenir l’equilibri fent d’estàtua sobre un peu. El temps d’estàtua es limita a 5 segons
OBSERVACIONS:
Anuncis