ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 o 5 pilotes de plàstic
-“La pilota màgica III”: L’alumne que tocat per una pilota màgica, es transforma amb l’animal que vulgui, sempre i quan, aquest es desplaci saltant
OBSERVACIONS:
Anuncis