ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“La granota i les llagostes”: Un assumeix el rol de granota i els altres salten a peu coix fent de llagostes. Si el que fa la granota toca una llagosta, aquesta es converteix en granota, fins que manquin un parell de llagostes
OBSERVACIONS:
Anuncis