ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Una corda llarga
-“Fer el pont”: Rodant la corda normalment, intentar passar per sota.
OBSERVACIONS:
Anuncis