ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Fase aèrea del salt”: Els alumnes experimenten diferents postures que adopten en la fase aèrea del salt, després l’exposen a la resta de la classe i l’imiten entre tots
OBSERVACIONS:
Anuncis