ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Els arbres”: Uns quants fan d’arbres, els altres es posen en parelles agafats de la mà, per passar els arbres, primer serà fàcil, després hauran de saltar per aconseguir-ho; els que no ho superin queden eliminats
OBSERVACIONS:
Anuncis