ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: una corda llarga
-“El tren elèctric”: Aquest joc consisteix en fer un salt, dos o els que siguin sense perdre el compàs (és a dir, sense que passi cap girada de corda entre un i l’altre saltador). Pot ser més divertit quan el primer de la fila va a donar la volta a un arbre o al pati i arriba amb el temps just de saltar (els altres el segueixen).
OBSERVACIONS:
Anuncis