ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Espanya ESPORT: CAP
MATERIAL: Suport musical si cal
-“El patio de mi casa”: Aquesta és la cançó de la rotllana i pot ser que la lletra no sigui exacta. Es donen voltes i quan es diu “el demonio va a pasar” passa un pel mig donant volta a la rotllana a peu coix i allà on acaba serà el pròxim dimoni.
OBSERVACIONS:
Anuncis