ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Una corda llarga
-“El cocherito leré”: Es roda normal i quan es diu “leré” s’aixeca la corda amunt i el nen que salta s’ajup. A cada lletra del nom Maria s’aixeca la corda amunt.
OBSERVACIONS:
Anuncis