ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Rafael Badia PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Paper quadriculat i boligraf
-“Creus i rodones”: En un paper quadriculat s’hi dibuixa un rectangle. Alternativament, cada jugador anirà resseguint un costat de quadradet. Cada cop que un jugador tanqui un o més quadradets, els marcarà amb el seu senyal (creu per a un jugador, rodona per a l’altre). Quan tots els quadradets estiguin tancats, es comptaran les marques. Guanya qui n’ha tancat més.
OBSERVACIONS:
Anuncis