ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Mitjà EDAT: + de 8
AUTOR: Júlia Arza Rovira PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: una corda llarga
-“Chupete uno, chupete dos y tres”: Els nens es divideixen en dos grups i agafen la corda pel mig i tiben en sentit contrari. Guanya el grup que té més força.
OBSERVACIONS: Amb tres equips, un per cada extrem i l’altre al mig de la corda, fer 2×1
Anuncis