ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 aro per alumne
-“Canvi de casa”: S’escampen aros per l’espai, cada aro l’ocupa un alumne. L’educador diu dos noms, aquests canvien d’aro, el primer que hi arriba segueix dret per poder jugar, l’altre s’asseu durant dues tirades
OBSERVACIONS: Dir tres o quatre noms
Anuncis