ORGANITZACIÓ: 2 Equips CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: Handbol
MATERIAL: 1 pilota grossa i diverses de petites
-“Cacem la pilota”: Es delimiten dos camps i 2 equips. Cada camp constarà de dues línies separades per uns 10 m., cada equip estarà darrera d’una de les línies. Entre les dues línies de cada camp, i haurà una pilota grossa (que només es pot tocar amb d’altres pilotes), i cada alumne tindrà una pilota que haurà de llançar contra la pilota grossa perquè vagi al camp contrari.
OBSERVACIONS: Amb ell peu
Anuncis