ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Botiga d’estàtues”: És una botiga d’estàtues. Hi ha un botiguer, un comprador i les estàtues. El botiguer toca les estàtues pel botó que les fa funcionar que és al cap. Les estàtues s’han de moure amb gràcia perquè el client les compri.
OBSERVACIONS:
Anuncis