ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 4 – 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“1,2,3, pica paret”: Un dels alumnes es situa de cara a la paret i diu “un, dos, tres, pica paret” tot colpejant la paret; un cop dit això, es gira per mirar els seus companys que venien caminant i quedaran inmòbils perquè no els vegi.
OBSERVACIONS:
Anuncis