ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 10
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Vent del nord, vent del sur”: 4 jugadors simbolitzen el vent del nord i 2 el vent del sud. Els altres companys corren per dins del terreny de joc evitant ser tocats pel “vent del nord”. Quan són tocats pels “vent del nord” representen estàtues congelades que només es poden tornar a moure si són tocats pels “vent del sud”
OBSERVACIONS: Canviar el nombre de jugadors que atrapen
Anuncis