ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Cicle Superior EDAT: + de 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 cons i 1 pilota per grup
-“Tres en col·laboració”: Es diferencien quatre cantonades, amb dos alumnes a cadascuna d’elles i un alumne al mitg del quadrat. Aquest fa la passada al primer d’una fila i es situa l’últim de la mateixa fila, el que rep, avança fins el mitg del quadrat per passar la pilota a la fila de la seva dreta i col·locar-se al final de la mateixa fila
OBSERVACIONS: Passar la pilota al costat esquerra, diferents tipus de passada…
Anuncis