ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Toca-gir”: Un de la parella toca a l’altre que està d’esquena, quan el toca cal que es giri ràpid per mirar-li la cara de l’altre, i aquest ha de girar ràpid perquè l’altre no li vegi i viceversa
OBSERVACIONS:
Anuncis