ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per alumne
-“Tira i cull”: S’escampen diverses pilotes pel gimnàs, a la senyal cada alumne n’agafa una i la llança enlaire. Repeteixen l’acció a cada senyal
OBSERVACIONS:
Anuncis