ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Simón”: Un dels alumnes ensenya als altres un gest a efectuar, i aquests imiten el gest que fa en “Simón”
OBSERVACIONS:
Anuncis