ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 corda per parella o grup de 3
-“Saltem la corda”: Es formen parelles, trios… Una corda per grup, aquesta es col·locarà a diferents alçades i posicions, amb el propòsit de saltar-la
OBSERVACIONS: No arribar a grans alçades que derivin en caiguda
Anuncis