ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Divers
-“Saltem-ho tot!”: S’escampa material divers, els alumnes el salten lliurement.
OBSERVACIONS: L’educador pot marcar els salts a practicar
Anuncis