ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 objectes de diferent color
-“Saltem cap el color”: Es situen quatre objectes de color diferent un al costat de l’altre, es formen quatre files (cada una amb un nom), i es diu el nom d’una fila i un color, la fila que s’hagi cridat, salta lateralment fins el color corresponent.
OBSERVACIONS:
Anuncis