ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Saltat”: Un o dos alumnes paren, el que toquen, s’estira al terra. Aquest es salva si algun alumne salta per sobre seu
OBSERVACIONS:
Anuncis