ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Cicle Inicial EDAT: 6 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Petits objectes que ens serveixin de llocs elevats, 1 pilota pe’l que para
-“Salt dalt de…”: 1 alumne atrapa, pot tocar a tots aquells que no es troben en un lloc elevat (no poden romandre-hi més de 5 segons). Si toca a un company, canvien de rol.
OBSERVACIONS: Posar material que no sigui perillós
Anuncis