ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Representar el nom”: El nen/a gesticula el seu nom com vulgui, per manifestar així la seva creativitat, esponteneïtat…
OBSERVACIONS: Fer-ho amb altres paraules
Anuncis