ORGANITZACIÓ: Files CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per fila
-“Relleu de pilota”: Es formen diverses files, a la senyal, el primer recorra la distància marcada, un cop hi arriba, fa una passsada al segon, aquest surt i repeteix l’acció. Treballen fins a nou avís, o que tots els de la fila facin X rondes
OBSERVACIONS: Diferents tipus de passades
Anuncis