ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
– “Què dibuixes?”: En parelles, un dibuixa a l’esquena de l’altre company alguna cosa i aquest intenta endevinar-ho
OBSERVACIONS:
Anuncis