ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Que caigui la paret”: Imaginen que tenen una paret al davant i que l’han de tirar amb totes les seves forces
OBSERVACIONS: Fer-ho primer a la paret i després sense
Anuncis