ORGANITZACIÓ: Parelles CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Sense
-“Presentem un personatge?”: Dos alumnes surten a representar, davant la resta de companys, un personatge cadascú, un cop finalitzi la gesticulació d’aquest, es presenten. “En Joan feia de futbolista” “La Laia feia d’ocell”.
OBSERVACIONS: Es pot fer en grups de tres/quatre persones.
Anuncis