ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 pilota per alumne
-“Pluja de pilotes”: Cada nen té una pilota, a la senyal la llança enlaire i agafa la d’un altre company
OBSERVACIONS:
Anuncis