ORGANITZACIÓ: Petit grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 7 aros
-“Piquem dins i fora l’aro”: S’escampen set aros per l’espai, els alumnes es col·loquen en grups de com a molt quatre per aro. A la senyal, es pica amb una a l’interior i exterior de l’aro successivament, el més ràpid possible. Seguidament, es canvia de mà, i per acabar un cop amb cada peu
OBSERVACIONS: També amb les dues mans alhora, dos peus, una mà i un peu del mateix costat, contrariats…
Anuncis