ORGANITZACIÓ: Rotllana CICLE: Cicle Inicial EDAT: + de 6
AUTOR: Desconegut PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 pilotes
-“Pilotes perseguidores”: Es forma una rotllana (dos dels seus membres tenen una pilota a les mans), a la senyal, les dues pilotes giren cap a la dreta, a veure quina pilota agafa l’altra.
OBSERVACIONS: introduir més pilotes
Anuncis