ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 6
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 4 pilotes
-“Pilota màgica”: 4 o 5 alumnes tenen una pilota d’escuma, i han de tocar els altres, el tocat ha de saltar (peus junts, peu coix…) fins a ser salvat
OBSERVACIONS:
Anuncis